Nyttige links for sommerhusejere!

Herunder finder du nyttige links til offentlige oplysninger vedrørende sommerhusområder i Gribskov kommune.


Gribskov kommune
Hjemmeside for Gribskov kommune.

Helårsbeboelse i sommerhus
Det er ikke lovligt at bo i et sommerhus i et sommerhusområde fra 1. oktober til 31. marts, bortset fra weekender og kortvarige ferieophold. Fra 1. april til 30. september må du gerne bo fast i sommer...

Spildevand og regnvand
Her kan du se Gribskov Kommunes spildevandsplan og finde oplysninger om kloakering, spildevand i det åbne land og håndtering af regnvand. Se også folder - Klik her!

Akut-telefon
På nogle få områder kan du kontakte Gribskov Kommune uden for åbningstiden.

Garage, carport, udhus eller overdækket terrasse
Skal du bygge carport, garage, udhus, drivhus eller overdækket terrasse, skal du anmelde dit byggeri til kommunen.

Praktisk ved byggeri og renovering
Byggeri af nye enfamiliehuse, dobbelt huse, sommerhuse, altaner, tagterrasser og tilbygninger kræver byggetilladelse.

Tilslutning til eller renovering af kloak
Har du fået byggetilladelse til hus eller sommerhus, så står du selv for at lave ledningsarbejdet fra dit hus hen til den skelbrønd som Gribvand Spildevand etablerer. Kloakarbejdet skal udføres af en ...

Badevandets kvalitet
Gribskov Kommunen måler badevandskvaliteten på kommunens strande sommeren igennem. På 11 badesteder udtages der prøver (kontrolovervågning) af badevandet gennem hele badesæsonen. Der går fire dage fra...