Kontingent i Grundejerforeningen Vibeholm

Som Grundejer er man automatisk medlem af grundejerforeningen og pligtig til at betale kontingent.

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

Kontingentet er i øjeblikket 600 kr. pr. år.

Kontingentet opkræves i januar måned og er gældende for indeværende kalenderår.

Seneste rettidige indbetalingsdato er den 2. februar.